akismet_spam_check_warning_link_text

akismet_spam_check_warning_link_text

Appears in: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Hook Type: filter

See hook in core

Displaying hooks found in version: wordpress-6.5.2

apply_filters('akismet_spam_check_warning_link_text') is found 1 times:

 • /wp-content/plugins/akismet/class.akismet-admin.php line 981
  			if ( defined( 'DISABLE_WP_CRON' ) && DISABLE_WP_CRON && apply_filters( 'akismet_display_cron_disabled_notice', true ) ) {
  				Akismet::view( 'notice', array( 'type' => 'spam-check-cron-disabled' ) );
  			} else {
  				/* translators: The Akismet configuration page URL. */
  				$link_text = apply_filters( 'akismet_spam_check_warning_link_text', sprintf( __( 'Please check your <a href="%s">Akismet configuration</a> and contact your web host if problems persist.', 'akismet' ), esc_url( self::get_page_url() ) ) );
  				Akismet::view( 'notice', array( 'type' => 'spam-check', 'link_text' => $link_text ) );
  			}
  		}
  	}
  
  	public static function display_api_key_warning() {